Aanbod zorgsector

Sinds een aantal jaar verzorgt VIVES SpellenLab workshops voor professionelen uit de zorgsector. Begeleiders, gezinswerkers, orthopedagogen, psychologen, animatoren... kunnen een keuze maken uit het uitgebreide aanbod workshops. Er worden telkens een aantal workshops per jaar voorzien waarvoor je individueel kunt inschrijven. Daarnaast is er een groot aanbod aan teamgerichte vormingen.

Individuele vormingen

Vanaf september vliegen we er terug in!! Alle individuele workshops staan online.

De kostprijs voor een workshop van een halve dag bedraagt 55 euro (tenzij anders vermeld).
Alle workshops gaan steeds door in het SpellenLab te VIVES Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.

Klik door op één van onderstaande blokken om meer informatie te krijgen over een workshop.

Op
aanvraag

De allerbeste kleuterspellen

Er bestaan ongelooflijk veel gezelschapsspellen, maar welke spellen zijn nu juist geschikt om in de klas te gebruiken? Met welke spellen kunnen kleuters zelfstandig aan de slag? Welke spellen bevorderen motorische, sociale en, intellectuele vaardigheden? Hoe kan je taal stimuleren met behulp van spellen?In deze sessie maken we een selectie van de beste kleuterspellen. We bekijken spellen voor de allerkleinsten tot spellen voor snellerende kleuters.Daarnaast hebben we aandacht voor de uitleg van spellen en geven we tips mee om de spellen in de klas te gebruiken. 
Onderwijs
Zorgsector

Executieve functies trainen met spellen. Focus op kleuters en lagere schoolkinderen

Executieve functies zijn verbonden met schoolprestaties, zoals lees- en rekenvaardigheden, probleemoplossend vermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze spellenkoffer werd ontwikkeld om executieve functies bij leerlingen te versterken.Wanneer er sprake is van tekorten in EF, heeft dit invloed op vele aspecten van gedrag. Kinderen met executieve functieproblemen gaan vaak onderpresteren. Wanneer er sprake is van inhibitieproblemen, kan dit zich uiten in onder andere ongeremdheid en impulsiviteit, wat weer kan leiden tot onaangepast gedrag en/ of aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornissen – ADHD. Wanneer de mentale flexibiliteit onvoldoende ontwikkeld is, uit zich dit mogelijk in rigide, stereotiepe gedragingen en moeilijkheden in de regulatie en aanpassing van motorische handelingen. Deze kenmerken zijn onder andere terug te zien bij personen met een autismespectrumstoornis.  Kinderen met problemen bij het executief functioneren krijgen vaak onterecht labels opgeplakt. Wanneer we ons richten op het executief functioneren van kinderen, krijgen we meteen concrete interventiemogelijkheden. We zien op welke functie een kind uitvalt en kunnen deze gericht gaan trainen en versterken.  In deze vorming bekijken we kort de therorie rond executieve functies. We gaan aan de slag met spellen.Heel wat spellen worden uitgeprobeerd.
Andere
Op
aanvraag

Zingeving en positieve communicatie

In onze samenleving gaan steeds meer mensen op zoek naar zingeving... wat is de zin van mijn bestaan, hoe kan ik mij 'zinvol' maken, op welk een manier kan ik zinvolle relaties aangaan... Deze vraagstukken zijn niet eenvoudig te beantwoorden.Goedgekozen spellen kunnen hierbij een meer dan waardevol (hulp) middel zijn! In deze sessie focussen we ons op het gebruik van spellen om 'zingeving' (in het algemeen) en 'positieve communicatie' in het bijzonder te stimuleren. Uit ons aanbod van meer dan 21.000 titels selecteren we verschillende spellen om enerzijds eerder inhoudelijk en anderzijds op een speelse manier rond deze onderwerpen te werken. Thema's die hierbij aan bod komen zijn: elkaar (echt) leren kennen, verbinding, in communicatie treden, samenwerken, kwaliteiten/krachten ...
Onderwijs
Zorgsector
Andere
okt
07
2021

Taal in een doosje: taalspellen bij Kleuters

09.30 - 12.30 u.
Kinderen ontwikkelen hun taal in interactie met anderen. Het is dus van groot belang dat kinderen in de kleuterklas veel gelegenheid krijgen tot luisteren, spreken, ervaringen uitwisselen en delen, om zo hun taalvaardigheid te vergroten. Tijdens deze sessie geven we een ruim overzicht van de betere actuele (taal)spellen die geschikt zijn voor kleuters. We schenken aandacht aan woordenschat, spreken en luisteren, ontluikende geletterdheid… Iedereen krijgt de kans om enkele van de spellen zelf uit te proberen. We staan ook stil bij de spellen die bruikbaar zijn om taal te oefenen bij anderstaligen. Op de eerste plaats leren we vooral om plezier te beleven aan taal en het spelen met taal.Deze vorming loopt in samenwerking met Eekhout Academy. 
Onderwijs
Zorgsector
nov
19
2021

Sociale vaardigheden bij jongeren en adolescenten

09.30 - 12.30 u.
Tijdens deze sessie halen we spellen uit de kast die sociale vaardigheden trainen, communicatie stimuleren, en samenwerken bevorderen. Daarnaast tonen we ook een aanbod informatieve spellen die tal van onderwerpen bespreekbaar maken.In deze vorming laten we de spellen waar competitie belangrijk is, even links liggen. In plaats van tegen elkaar te spelen, belichten we een ruim gamma van spellen waarbij samenwerken en communicatie heel sterk gestimuleerd wordt.Zo oefenen de spelers onbewust heel wat sociale vaardigheden zoals: samen een doel bereiken, overleggen, sluiten van compromissen, motiveren van bepaalde ideeën… In deze sessie maken we voldoende tijd vrij om spellen uit te proberen. Deze vorming wordt georganiseerd in samenwerking met Eekhout Academy.
Onderwijs
Zorgsector
dec
03
2021

Spellen in de ouderenzorg - algemeen

09.30 - 12.30 u.
Binnen de ouderenzorg kunnen spellen gebruikt worden als een aangename invulling van vrije momenten, activiteiten, tijdens therapeutische momenten. Maar spellen kunnen ook tal van vaardigheden op peil houden zoals sociale, emotionele, cognitieve en motorische vaardigheden... Goed gekozen spellen zijn m.a.w. ideale hulpmiddelen om de levenskwaliteit van onze ouderen zo optimaal mogelijk te houden.
Zorgsector
feb
24
2022

Spellen in de OKAN-klas

09.30 - 12.30 u.
Spellen kunnen een grote meerwaarde hebben om (de Nederlandse) taal (in al zijn facetten) te stimuleren in het werken met anderstalige nieuwkomers. Hierbij denken we niet alleen aan typische taalspellen, maar ook aan spellen waarbij de communicatie gestimuleerd wordt zoals bijvoorbeeld het geval is bij coöperatieve spellen.Naast taalspellen, bekijken we ook andere spellen, met een eenvoudige uitleg, die kunnen ingezet worden. Bij alle spellen zoomen we in op de mogelijkheden om ze aan te passen aan de doelgroep. Ook de spelregels en de manieren om spellen uit te leggen worden bekeken. Tijdens deze workshop worden een aantal heel bruikbare spellen voorgesteld en uitgeprobeerd. 
Onderwijs
Zorgsector
apr
01
2022

Sociale vaardigheden bij lagere schoolkinderen

09.30 - 12.30 u.
Overleggen, eerlijk spelen, samenwerken, luisteren naar elkaar, opkomen voor jezelf, omgaan met winnen/verliezen... zijn allemaal vaardigheden die wij van kinderen / jongeren verwachten... Maar wat als je merkt dat deze nog niet zo goed ontwikkeld zijn? Deze vaardigheden kun je oa. inoefenen met spel.
Onderwijs
Zorgsector
apr
28
2022

AUTISMECENTRAALMETHODIEK - UITGESPEELD! - dag1

09.30 - 16.00 u.
Met de AutismeCentraalMethodiek is er een heel bruikbare tool uitgewerkt om een autisme vriendelijke omgeving te creëren voor de mensen die we begeleiden, waarmee we werken…Voor deze 2daagse workshop nemen we dan ook heel graag de methodiek als uitgangspunt. Startend met de vraag: ‘Hoe kunnen we vanuit de AutismeCentraalMethodiek spellen inzetten als middel om personen met autisme te begeleiden?’ willen we handvaten aanreiken om hiermee aan de slag te gaan.Tijdens deze workshop komen de 6 categorieën van de methodiek aan bod. Telkens gaan we op zoek naar hoe deze categorieën kunnen bijdragen aan het inzetten, uitkiezen, aanpassen… van spellen bij mensen met autisme.Naast het meegeven van heel wat tips & tricks, nemen we uitvoerig de tijd om verschillende spellen uit te testen. Vanzelfsprekend focussen we ons op nieuwe spellen en linken we deze aan het oefenen van diverse vaardigheden.Kortom een speelse workshop met een goed onderbouwde achtergrond!Dit 2-daagse workshop wordt georganiseerd door Autisme Centraal en gaat door in VIVES SpellenLab. 
Onderwijs
Zorgsector
apr
29
2022

Op uw gezondheid. Spellen voor volwassenen waarbij diverse gezondheidsaspecten centraal staan

09.30 - 12.30 u.
Dat gezondheid belangrijk is, dat weten we ondertussen allemaal. De pandemie van het voorbije jaar drukte ons met onze neus op de feiten. Zorgen voor jezelf en anderen is belangrijk. In deze workshop staan we stil bij verschillende aspecten van gezondheid en hoe we dit d.m.v. spelmateriaal kunnen aanbrengen bij adolescenten en volwassen. We werken met spellen die inzetten op mentale gezondheid, spelmateriaal met de focus op gezonde voeding en diverse bewegingsspellen.  Deze workshop richt zich naar mensen uit de zorgsector en het onderwijs die werken met adolescenten en volwassenen.  Meer informatie en een inschrijflink volgen later.
Zorgsector
apr
29
2022

AUTISMECENTRAALMETHODIEK - UITGESPEELD! - dag2

09.30 - 16.00 u.
Met de AutismeCentraalMethodiek is er een heel bruikbare tool uitgewerkt om een autisme vriendelijke omgeving te creëren voor de mensen die we begeleiden, waarmee we werken…Voor deze 2daagse workshop nemen we dan ook heel graag de methodiek als uitgangspunt. Startend met de vraag: ‘Hoe kunnen we vanuit de AutismeCentraalMethodiek spellen inzetten als middel om personen met autisme te begeleiden?’ willen we handvaten aanreiken om hiermee aan de slag te gaan.Tijdens deze workshop komen de 6 categorieën van de methodiek aan bod. Telkens gaan we op zoek naar hoe deze categorieën kunnen bijdragen aan het inzetten, uitkiezen, aanpassen… van spellen bij mensen met autisme.Naast het meegeven van heel wat tips & tricks, nemen we uitvoerig de tijd om verschillende spellen uit te testen. Vanzelfsprekend focussen we ons op nieuwe spellen en linken we deze aan het oefenen van diverse vaardigheden.Kortom een speelse workshop met een goed onderbouwde achtergrond!
Onderwijs
Zorgsector
mei
06
2022

Teamwork bevorderen met spellen

09.30 - 12.30 u.
“Gelukkige werknemers worden gestimuleerd in autonoom handelen, ontwikkelen van hun competentie en samenwerken met anderen. Een positieve feedbackcultuur vormt de basis. Een gelukkig team geeft een goed gevoel, geeft de kans je op jouw manier te engageren en geeft mee richting en zin aan je leven.” (Leo Bormans - 2018) Op welke manier kan je als groep het 'best' samenwerken en vooral... op welke manier kan je een groep, een team ertoe bewegen om in dezelfde richting te kijken, goed samen te werken én positief te communiceren met elkaar? Spellen kunnen hierbij een waardevol (hulp)middel zijn. Spellen stimuleren op een eenvoudige en laagdrempelige manier verschillende basisvaardigheden zoals: het stimuleren van positieve communicatie, het werken vanuit krachten, inschatten van anderen, samenwerken en niet te vergeten 'samen ontspannen'!In deze workshop staat het stimuleren van alle bovengenoemde vaardigheden centraal... mét spellen als (hulp)middel! Naast heel wat achterliggende tips & trics nemen we voldoende tijd om een aantal spellen uit te testen. Op die manier ervaren de deelnemers wat bepaalde spellen met jou doen als mens. Met andere woorden: een interactieve en praktijkgerichte workshop die onmiddellijk bruikbaar is!
Onderwijs
Zorgsector
Andere
mei
12
2022

Wie kan winnen tegen het spel? Coöperatieve spellen voor volwassenen.

09.30 - 12.30 u.
In iedere stad of gemeente kan je op verschillende plaatsen 'Escape Room games' spelen... Maar weet je ook dat dit spelconcept 'iedereen speelt tezamen tegen een gemeenschappelijke vijand' (bij Escape Rooms is dit 'de tijd') heel wat vaardigheden traint? Dat je met coöperatieve spellen niet alleen rond communicatie en cognitie werkt, maar evenzeer inzet op het bevorderen van 'de teamgeest'Met dit aanbod van spellen willen we mensen stimuleren om samen te werken tijdens het samen spelen. Enkel op die manier kan er gewonnen worden... van het spel. Vooral de communicatieve vaardigheden worden hierdoor uitgedaagd, maar tijdens het samenwerken, worden eveneens de cognitieve capaciteiten op de proef gesteld. 
Onderwijs
Zorgsector

Teamgerichte workshops

Het VIVES SpellenLab verzorgt ook jouw teamgerichte workshop of studiedag. We werken een halve of hele dag rond spel in al zijn facetten. Het onderwerp van de workshop bepaalt u zelf. Tijdens de workshops worden tal van spellen uitgelegd en uitgeprobeerd. We tonen u de recentste spellen, maar geven ook tips over bv. hoe u spellen kunt aanpassen of spelen met een grotere (specifieke) doelgroep.

We hebben verschillende thema's die we kunnen aanbieden. Vindt u toch niet onmiddelijk wat u zoekt, dan kunt u ons contacteren. We stellen voor u dan graag een workshop op maat samen.

Alle workshops gaan steeds door in het VIVES SpellenLab te Brugge. Indien u toch liever een vorming ter plaatse wenst, kunnen we dit bekijken, maar niet garanderen. In het  VIVES SpellenLab hebben we immers onze volledige collectie te beschikking. Hierdoor kunnen we niet alleen eenvoudig inspelen op specifieke vragen, tevens merken we dat het zien van zoveel spellen heel wat deelnemers extra inspireert!

Mogelijke onderwerpen teamgerichte workshops

 • Taal in een doosje: de leukste taalspellen (mogelijk voor kleuter - lager - eerste graad secundair)
 • Teamwork bevorderen met spellen
 • Sociaal-emotionele vaardigheden oefenen met spel (kleuters, lagere schoolkinderen, adolescenten)
 • De beste kleuterspellen
 • Spellen voor anderstalige nieuwkomers
 • Werken aan executieve functies (kleuter - lager - secundair)
 • Differentiatie met spellen
 • Buitengespeeld: de leukste buitenspellen
 • Wie kan winnen tegen het spel? Coöperatieve spellen voor kinderen - jongeren - volwassenen
 • Zingeving en positieve communicatie
 • Op uw gezondheid. Spellen voor volwassenen waarbij diverse gezondheidsaspecten centraal staan

Pakketten voor teamgerichte workshops

Wenst u met het voltallige team een workshop te volgen? Hier zijn de verschillende mogelijkheden:

  • Workshop van halve dag in het SpellenLab
   • tot 24 deelnemers: 1 medewerker
   • van 25-50 deelnemers: 2 medewerkers
   • syllabus, koffie, thee en frisdrank inbegrepen

  • Workshop van volledige dag in het SpellenLab
   • tot 24 deelnemers: 1 medewerker
   • van 25-50 deelnemers: 2 medewerkers
   • syllabus, koffie, thee en frisdrank inbegrepen
   • Broodjesmaaltijd inbegrepen

  • Workshop van halve dag in SpellenLab + rondleiding van 2 uur in Brugge met KrisKras
   • max. 24 deelnemers
   • syllabus, koffie, thee en frisdrank inbegrepen in de voormiddag
   • Broodjesmaaltijd op aanvraag, maar er kan ook een rastaurantbezoek aan gekoppeld worden. 

  • Workshop voor kleine groepen tot 10 personen
   • 1 uur uitleg + zelfstandig spellen inkijken
   • syllabus inbegrepen