Testgroepen

Zowel voor het onderwijs als voor de zorgsector testen we spellen uit. Dit doen we niet alleen. Enkele scholen en voorzieningen helpen ons op weg om de beste spellen uit te zoeken. Deze spellen integreren we later in onze vormingen en beoordelen we op onze website.

Testgroepen onderwijs

In het VIVES Spellenlab zijn we steeds op zoek naar de beste spellen voor de klaspraktijk. Hiervoor testen we niet alleen spellen uit, maar laten ons bijstaan door een aantal scholen die samen met ons een aantal spellen uittesten.

Scholen die het gezelschapsspel als didactisch werkmiddel willen inzetten, kunnen nauwer samenwerken met het VIVES Spellenlab.

Zij krijgen twee keer per jaar (in september en in januari) een pakketje van minstens 6 gezelschapsspellen ter beschikking. Dit pakket omvat steeds (minstens) twee kleuterspellen en drie spellen voor de lagere school (één per graad). Telkens blijven deze spellen ongeveer vier maanden in de school zodat er voldoende tijd beschikbaar is om ze uitgebreid te testen en te evalueren. De deelnemende scholen engageren zich om de opgedane ervaringen en meegeleverde ideeën grondig te evalueren en op eenvoudige wijze neer te schrijven.

Alleen scholen die reeds uitgebreid met het VIVES Spellenlab in contact kwamen of reeds als contactschool fungeerden, komen in aanmerking. Het aantal deelnemende contactscholen is om praktische redenen beperkt.

Elke deelnemende contactschool duidt een ‘spelcoördinator’ aan

Drie keer per schooljaar worden deze coördinatoren in het VIVES Spellenlab verwacht. Telkens gaan deze contacten door op een donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

De totale kost van deze samenwerking bedraagt 150,00 EUR.

Hierin inbegrepen zijn:

  • het gebruik van alle testspellen
  • alle noodzakelijke documenten
  • een spel voor de school-spel-o-theek (op het einde van het schooljaar).

 

Meer info vind je hier.

Testgroepen zorgsector

In het VIVES Spellenlab zijn we steeds op zoek naar de beste spellen voor de praktijk. Hiervoor testen we niet alleen spellen uit, maar laten ons bijstaan door een aantal scholen die samen met ons een aantal spellen uittesten.

Zorgvoorzieningen die het gezelschapsspel als werkmiddel willen inzetten, kunnen nauwer samenwerken met het VIVES Spellenlab.

Zij krijgen twee keer per jaar (in september en in januari) een pakketje van minstens 6 gezelschapsspellen ter beschikking. Dit pakket omvat steeds (minstens) twee kleuterspellen en drie spellen voor de lagere school (één per graad). Telkens blijven deze spellen ongeveer vier maanden in de zorginstelling zodat er voldoende tijd beschikbaar is om ze uitgebreid te testen en te evalueren. De deelnemende voorzieningen engageren zich om de opgedane ervaringen en meegeleverde ideeën grondig te evalueren en op eenvoudige wijze neer te schrijven.

Alleen groepen die reeds uitgebreid met het VIVES Spellenlab in contact kwamen of reeds als contactvoorziening fungeerden, komen in aanmerking. Het aantal deelnemende voorzieningen is om praktische redenen beperkt.

Elke deelnemende contactvoorziening duidt een ‘spelcoördinator’ aan

Drie keer per academiejaar worden deze coördinatoren in het VIVES Spellenlab verwacht. Telkens gaan deze contacten door op een vrijdagvoormiddag.

De totale kost van deze samenwerking bedraagt 150,00 EUR.

Hierin inbegrepen zijn:

  • het gebruik van alle testspellen
  • alle noodzakelijke documenten
  • een spel voor de spel-o-theek van de voorziening (op het einde van het academiejaar)

Alle informatie over de Contactvoorzieningen vind je hier.