Aanbod Onderwijs

Sinds 2000 verzorgt VIVES SpellenLab workshops voor leerkrachten, ondersteuners, zoco's en andere medewerkers uit het onderwijs. Het aanbod is groot. Er worden telkens een aantal workshops per jaar voorzien waarvoor je individueel kunt inschrijven. Daarnaast is er een groot aanbod aan teamgerichte workshops.

Individuele workshops

Vanaf september vliegen we er weer in! Alle individuele workshops staan online.

De kostprijs voor een workshop van een halve dag bedraagt 59 euro (tenzij anders vermeld).
Alle workshops gaan steeds door in VIVES SpellenLab in Campus VIVES Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.

Klik door op één van onderstaande blokken om meer informatie te krijgen over een workshop.

Op
aanvraag

Probleemoplossend denken: logisch en wiskundig denken (kleuter/lager)

Op de leeftijd van vier jaar komt het denken bij kinderen op kruissnelheid. Ze beginnen in dagelijkse situaties en met concreet materiaal vergelijkingen te maken en dingen te ordenen. Dit doen ze spontaan en al spelend. Het is dan ook belangrijk dat wij hen op tijd de nodige prikkels aanbieden. Spellen zijn hiervoor een ideaal medium. Tijdens het spelen van spellen kunnen we bij jonge kinderen allerlei 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Probleemoplossend denken is een complexe opdracht. Via spel creëren we een zinvolle context en verlagen we de complexiteit. Ze leren spelenderwijs om logisch, kritisch en creatief te denken. Daarnaast bekijken we in deze sessie ook solitaire denkspellen en spellen die focussen op voorbereidend rekenen. 
Onderwijs
okt
10
2024

Executieve functies trainen met spellen. Focus op kleuters en onderbouw lagere school

09.30 - 12.30 u.
Inschrijven is voorlopig nog niet mogelijk.Executieve functies zijn denkproceseen. Ze zijn verbonden met schoolprestaties, zoals lees- en rekenvaardigheden, probleemoplossend vermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Minder goed functionerende executieve functies zorgen vaak voor minder goede schoolprestaties.Executieve functies ontwikkelen nog gedurende de kindertijd en adolescentie. We kunnen de executieve functies ook stimuleren door ze te trainen.  In deze vorming bekijken we kort de theorie rond executieve functies en gaan we daarna aan de slag met spellen.We voorzien coöperatieve spellen die het samenwerken verbeteren maar ook competitieve spellen en solitaire spellen die kinderen zelfstandig kunnen spelen. In deze workshop focussen we op spellen voor kleuters en de onderbouw lagere school.
Onderwijs
Zorgsector
nov
14
2024

Spellen voor anderstaligen

09.30 - 12.30 u.
Spellen kunnen een grote meerwaarde hebben om (de Nederlandse) taal (in al zijn facetten) te stimuleren in het werken met anderstalige nieuwkomers. Hierbij denken we niet alleen aan typische taalspellen, maar ook aan spellen waarbij de communicatie gestimuleerd wordt zoals bijvoorbeeld het geval is bij coöperatieve spellen.Naast taalspellen, bekijken we ook andere spellen, met een eenvoudige uitleg, die kunnen ingezet worden. Bij alle spellen zoomen we in op de mogelijkheden om ze aan te passen aan de doelgroep. Ook de spelregels en de manieren om spellen uit te leggen worden bekeken. Tijdens deze workshop worden een aantal heel bruikbare spellen voorgesteld en uitgeprobeerd. 
Onderwijs
Zorgsector
nov
28
2024

Taal in een doosje (lagere school + eerste graad secundair)

09.30 - 12.30 u.
 Doelgroepleerkrachten 1ste graad secundair onderwijs – Nederlands, Frans, EngelsDoelstellingen-       kennismaken met de didactische mogelijkheden van gezelschapsspellen-       reflecteren over die mogelijkheden in de klaspraktijk en linken aan het leerplan Nederlands-       bekijken van mogelijkheden om spellen aan te passen voor de lessen Frans en EngelsInhoudIn deze sessie geven we een ruim overzicht van het huidige aanbod aan creatieve taalspellen binnen de domeinen luisteren, spreken, schrijven en lezen. We loodsen jullie door de ongelooflijke verscheidenheid aan spelideeën.Iedereen krijgt de kans om enkele van de spellen zelf uit te proberen. Daarnaast geven we enkele concrete tips om taalspellen te gebruiken in de lessen Frans en Engels en om spellen te spelen met de hele klas. WerkvormenEen luister- en doesessie met actieve betrokkenheid van de deelnemers.Voorstellen, uitproberen en bespreken van een selectie gezelschapsspellen met een educatievemeerwaarde.
Onderwijs
dec
11
2024

Executieve functies trainen met spellen. Focus op kleuters en onderbouw lagere school

09.30 - 12.30 u.
Inschrijven is voorlopig nog niet mogelijk.Executieve functies zijn denkproceseen. Ze zijn verbonden met schoolprestaties, zoals lees- en rekenvaardigheden, probleemoplossend vermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Minder goed functionerende executieve functies zorgen vaak voor minder goede schoolprestaties.Executieve functies ontwikkelen nog gedurende de kindertijd en adolescentie. We kunnen de executieve functies ook stimuleren door ze te trainen.  In deze vorming bekijken we kort de theorie rond executieve functies en gaan we daarna aan de slag met spellen.We voorzien coöperatieve spellen die het samenwerken verbeteren maar ook competitieve spellen en solitaire spellen die kinderen zelfstandig kunnen spelen. In deze workshop focussen we op spellen voor kleuters en de onderbouw lagere school.
Onderwijs
Zorgsector
dec
12
2024

Executieve functies trainen met spellen. Focus op bovenbouw lagere school + jongeren

09.30 - 12.30 u.
Executieve functies zijn verbonden met schoolprestaties, probleemoplossend vermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer er sprake is van tekorten in EF, heeft dit invloed op vele aspecten van gedrag. Jongeren met executieve functieproblemen gaan vaak onderpresteren. Wanneer er sprake is van inhibitieproblemen, kan dit zich uiten in onder andere ongeremdheid en impulsiviteit, wat weer kan leiden tot onaangepast gedrag en/ of aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornissen – ADHD. Wanneer de mentale flexibiliteit onvoldoende ontwikkeld is, uit zich dit mogelijk in rigide, stereotiepe gedragingen en moeilijkheden in de regulatie en aanpassing van motorische handelingen. Deze kenmerken zien we onder andere bij personen met een autismespectrumstoornis. Jongeren met problemen bij het executief functioneren krijgen vaak onterecht labels opgeplakt. Wanneer we ons richten op het executief functioneren van jongeren, krijgen we meteen concrete interventiemogelijkheden. We zien op welke functie een jongere uitvalt en kunnen deze gericht gaan trainen en versterken.  In deze vorming bekijken we kort de therorie rond executieve functies en gaan we daarna aan de slag met spellen.We voorzien coöperatieve spellen die het samenwerken verbeteren maar ook competitieve spellen en solitaire spellen die jongeren zelfstandig kunnen spelen. Focus op leeftijd bovenbouw lagere school en jongeren.
Onderwijs
Zorgsector
feb
27
2025

Taal in een doosje (taalspellen in de kleuterklas)

09.30 - 12.30 u.
Kinderen ontwikkelen hun taal in interactie met anderen. Het is dus van groot belang dat kinderen in de kleuterklas veel gelegenheid krijgen tot luisteren, spreken, ervaringen uitwisselen en delen, om zo hun taalvaardigheid te vergroten. Tijdens deze sessie geven we een ruim overzicht van de betere actuele (taal)spellen die geschikt zijn voor kleuters. We schenken aandacht aan woordenschat, spreken en luisteren, ontluikende geletterdheid… Iedereen krijgt de kans om enkele van de spellen zelf uit te proberen. We staan ook stil bij de spellen die bruikbaar zijn om taal te oefenen bij anderstaligen. Op de eerste plaats leren we vooral om plezier te beleven aan taal en het spelen met taal.
Onderwijs
Zorgsector
mrt
27
2025

In verbinding gaan met spellen als hulpmiddel

09.30 - 12.30 u.
Wanneer we rond relaties willen werken bij kinderen, jongeren, volwassenen is het belangrijk om ‘in verbinding’ te treden met de andere(n). Heel dikwijls is dit zelfs het startpunt van waaruit we verder (kunnen) werken. Maar op welke manier kan je de verbinding aangaan?  Goedgekozen spellen kunnen hier een meerwaarde hebben. Tijdens het spelen van spellen zet je in op heel wat vaardigheden die de basis vormen voor een positieve, opbouwende en continue relatie. 
Onderwijs
Zorgsector
apr
03
2025

Snellerend of hoogbegaafd: de uitdaging zoeken in het spel

09.30 - 12.30 u.
Hoogbegaafdheid bestaat in veel verschillende vormen en gradaties. Hoogbegaafden zijn veranderaars en ontwikkelaars, ze lopen voor in hun ontwikkeling en hebben minder herhaling nodig.  Bij het gebruiken van bordspellen kunnen we intellectuele uitdagingen aanbieden die aansluiten bij de cognitieve behoeften van deze kinderen. Daarnaast bevorderen coöperatieve bordspellen sociale interactie en communicatievaardigheden.  En ten slotte helpen bordspellen bij het ontwikkelen van emotionele intelligentie en het leren omgaan met verlies en teleurstelling.
Onderwijs
Zorgsector
apr
25
2025

Het inzetten van spellen bij een autismevriendelijke begeleiding

09.30 - 16.00 u.
Met de AutismeCentraalMethodiek is er een heel bruikbare tool uitgewerkt om een autisme vriendelijke omgeving te creëren voor de mensen die we begeleiden, waarmee we werken…Voor deze 2daagse workshop nemen we dan ook heel graag de methodiek als uitgangspunt. Startend met de vraag: ‘Hoe kunnen we vanuit de AutismeCentraalMethodiek spellen inzetten als middel om personen met autisme te begeleiden?’ willen we handvaten aanreiken om hiermee aan de slag te gaan.Tijdens deze workshop komen de 6 categorieën van de methodiek aan bod. Telkens gaan we op zoek naar hoe deze categorieën kunnen bijdragen aan het inzetten, uitkiezen, aanpassen… van spellen bij mensen met autisme.Naast het meegeven van heel wat tips & tricks, nemen we uitvoerig de tijd om verschillende spellen uit te testen. Vanzelfsprekend focussen we ons op nieuwe spellen en linken we deze aan het oefenen van diverse vaardigheden.Kortom een speelse workshop met een goed onderbouwde achtergrond!                                                                                                   Deze workshop wordt georganiseerd door Autisme Centraal en gaat door in VIVES SpellenLab.                                                                                                                        
Onderwijs
Zorgsector
mei
08
2025

Werken aan weerbaarheid bij jongeren m.b.v. spel

09.30 - 12.30 u.
Weerbaarheid en veerkracht zijn essentieel om uit te groeien tot stabiele volwassenen. In het werken met jongeren merken we dat deze vaak onvoldoende ontwikkeld zijn. Het durven opkomen voor jezelf of herbeginnen na een tegenslag is blijkbaar niet zo vanzelfsprekend… Goedgekozen spellen kunnen een meer dan waardevol (hulp-)middel zijn om de weerbaarheid en veerkracht bij jongeren te verhogen.
Onderwijs
Zorgsector

Teamgerichte workshops

VIVES SpellenLab verzorgt ook jouw teamgerichte workshop of pedagogische studiedag. We werken een halve of hele dag rond spel in al zijn facetten. Het onderwerp van de workshop bepaalt u zelf. Tijdens de workshops worden tal van spellen uitlegd en uitgeprobeerd. We tonen u de recentste spellen, maar geven ook tips van hoe u spellen kunt spelen of aanpassen voor een hele klas.

We hebben heel wat verschillende onderwerpen die we kunnen aanbieden. Vindt u toch niet onmiddelijk wat u zoekt, dan kunt u ons contacteren. We stellen voor u dan graag een workshop op maat samen.

Alle workshops gaan steeds door in het SpellenLab te Brugge. Indien u toch liever een workshop ter plaatse wenst, kunnen we dit bekijken, maar niet garanderen. In het SpellenLab hebben we immers onze volledige collectie te beschikking. Deze plek inspireert ook de deelnemers, wat we graag willen aanbevelen.

Momenteel is alles volgeboekt tot eind juni. Je kan wel al een workshop boeken voor een datum vanaf 1 september.

Mogelijke onderwerpen teamgerichte vormingen

 • Taal in een doosje: de leukste taalspellen (mogelijk voor kleuter - lager - eerste graad secundair)
 • Gerekend en gemeten: wiskundespellen in de klas (lager)
 • Logischewijs in de kleuterklas: logisch denken en wiskundespellen (kleuter)
 • STEM oefenen met spel (kleuter - lager - 1ste graad secundair)
 • Sociaal-emotionele vaardigheden oefenen met spel
 • De beste kleuterspellen
 • Spellen in de ondersteuning
 • De beste spellen voor de klas: overzicht van goede actuele spellen en spelconcepten voor taal, rekenen, sociale vaardigheden en wero
 • Werken aan executieve functies (kleuter - lager)
 • Differentiatie met spellen
 • Spellen voor anderstaligen
 • Coöperatieve spellen
 • Buitengespeeld: de leukste buitenspellen

Teambuilding

Als bedrijf, voorziening, school... kan je er eveneens ook voor kiezen om een teambuildingsactiviteit te volgen in het VIVES Spellenlab. Tijdens deze sessies selecteren we tal van ontspannende spellen en ligt de focus op ontspanning, 'fun' hebben, maar ook op het elkaar leren kennen.

Deze teambuildingsactiviteiten duren meestal een halve dag, maar kunnen perfect gecombineerd worden met bv. een bezoek of activiteit in Brugge. Zie hieronder voor de verschillende mogelijkheden.

Workshops en pakketten

Wenst u met het voltallige team een workshop te volgen? Hier zijn de verschillende mogelijkheden:

 • Workshop van halve dag in het SpellenLab
  • tot 24 deelnemers: 1 medewerker
  • van 25-50 deelnemers: 2 medewerkers
  • syllabus, koffie, thee en frisdrank inbegrepen

 • Workshop van volledige dag in het SpellenLab
  • tot 24 deelnemers: 1 medewerker
  • van 25-50 deelnemers: 2 medewerkers
  • syllabus, koffie, thee en frisdrank inbegrepen
  • Broodjesmaaltijd inbegrepen

 • Workshop van halve dag in SpellenLab + rondleiding van 2 uur in Brugge met KrisKras
  • max. 24 deelnemers
  • syllabus, koffie, thee en frisdrank inbegrepen in de voormiddag
  • Broodjesmaaltijd op aanvraag, maar er kan ook een rastaurantbezoek aan gekoppeld worden. 

 • Workshop voor kleine groepen tot 10 personen
  • 1 uur uitleg + zelfstandig spellen inkijken
  • syllabus inbegrepen