Informatiedocument Contactvoorzieningen

Hieronder kunt u de voorwaarden terugvinden om in te schrijven voor de caontactvoorzieningen.

Informatie contactvoorzieningen

In het SpellenLab zijn we steeds op zoek naar de beste spellen om te gebruiken in het oefenen van vaardigheden binnen de leefgroep, ouderbegeleiding, tehrapie… Hiervoor testen we niet alleen spellen uit, maar laten ons bijstaan door een aantal voorzieningen die samen met ons een aantal spellen uittesten.

Volgde uw voorziening dit jaar (of vroeger) reeds één of meer navormingen in het SpellenLab,  dan nodigen we u graag uit om volgend schooljaar als CONTACTVOORZIENING mee te werken. Details en verdere modaliteiten leest u verder in deze brief. We hopen dat uw interesse voor en geloof in het ‘gezelschapsspel als werkvorm’ op deze manier versterkt kan worden.

 

 

Wat?

Voorzieningen die het gezelschapsspel als werkmiddel willen inzetten, kunnen nauwer samenwerken met het Vives SpellenLab.

Zij krijgen twee keer per jaar (in september en in januari) een pakketje van minstens 6 gezelschapsspellen ter beschikking. Dit pakket omvat een mix van eenvoudige en iets meer uitdagende spellen. Telkens blijven deze spellen ongeveer vier maanden in de voorziening zodat er voldoende tijd beschikbaar is om ze uitgebreid te testen en te evalueren. De deelnemende voorzieningen engageren zich om de opgedane ervaringen en meegeleverde ideeën grondig te evalueren en op eenvoudige wijze neer te schrijven. Bijhorende evaluatieformulieren worden door het SpellenLab aangemaakt.

Alle contactvoorzieningen testen tijdens het schooljaar hetzelfde spellenaanbod. Het SpellenLab verzamelt alle opgedane kritieken en spelervaringen en verwerkt deze in de eigen bestanden en lopende navormingen.

Op het einde van het schooljaar mag elke voorziening één spel uit het geteste pakket kiezen en behouden voor de eigen werking.

 

 

Voor wie?

Alleen voorzieningen die reeds uitgebreid met het Vives SpellenLab in contact kwamen of eerder als contactvoorziening fungeerden, komen in aanmerking. Het aantal deelnemende contactvoorzieningen is om praktische redenen beperkt.

 

Hoe? 

Elke deelnemende contactvoorziening duidt een ‘spelcoördinator’ aan. Dit is een medewerker die zal instaan voor het contact met het SpellenLab. Een voorziening kan ook kiezen om twee medewerkers af te vaardigen. Bij voorkeur zijn dit natuurlijk medewerkers die nauw verbonden zullen zijn bij het uittesten en evalueren van het spellenpakket.

Drie keer per schooljaar worden deze coördinatoren in het SpellenLab verwacht. Telkens gaan deze contacten door op een vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 uur.

 

De data voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

 Vrijdag 16 september 2022

o   uitleg i.v.m. de samenwerking

o   korte bespreking van het eerste pakket spellen

 

·   Vrijdag 13 januari 2023

o   inleveren en korte evaluatie van het eerste pakket spellen

o   korte bespreking van het tweede pakket spellen

 

·   Vrijdag 9 juni 2023

o   inleveren van de tweede reeks spellen

o   meenemen van het uitgekozen spel voor de school-spel-o-theek

 

Plaats:    

Hogeschool VIVES Campus Brugge - VIVES SpellenLab - Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge       
tel.: 050 30 52 55
e-mail: spellenlab@vives.be

 

 

Prijs en inschrijven?

 

De totale kost van deze samenwerking bedraagt 145,00 EUR.

Hierin inbegrepen zijn:

·   het gebruik van alle testspellen

·   alle noodzakelijke documenten

·   een spel voor de school-spel-o-theek (op het einde van het schooljaar).