Carcassonne: Overzee 2005

Uitgever:
Land van oorsprong:
Beschikbare talen:
Richtprijs:
€ 23
Bron:

Omschrijving

Bron: Spellenlab
Deze keer heeft de Italiaanse auteur Leo Colovini zich er mee gemoeid.
In dit apart te spelen spel (je hebt dus de basisdoos eens niet nodig) leggen spelers weer om beurt landtegels aan waardoor bergketens, laaglanden en zeeën ontstaan waarop spelers hun horigen kunnen plaatsen.
Wie aan de beurt komt plaatst eerst een nieuwe tegel op tafel en moet dan kiezen: ofwel plaatst hij een nieuwe eigen horige op de zojuist gelegde tegel, ofwel neemt hij een reeds eerder geplaatste eigen horige terug en scoort hiervoor punten, ofwel doet hij niets en laat de volgende speler aan de beurt komen.
Dit vroegtijdig terugnemen van horigen is de belangrijkste wijziging t.o.v. de basisversie. Het aantal punten dat een speler hiermee scoort hangt af van een aantal factoren zoals het soort en de grootte van het landschap (laagland, gebergte of zee), het feit of gebied al dan niet afgebouwd is en het aantal aan gebergten en zeeën grenzende steden.
Gelukkig beschikt elke speler over een handige samenvattingstabel waarop de te scoren punten netjes afgebeeld staan. Volg maar even mee:
Niet afgebouwd laagland scoort 1p per tegel. Afgebouwd laagland scoort echter 2p per tegel waaruit de groep bestaat. Een laagland bestaande uit slechts 2 tegels brengt echter geen 4p maar 2p op. Een gebied wordt als afgebouwd beschouwd als het geheel omsloten is door andere soorten landschap en er zich geen gaten meer in bevinden.
Niet afgebouwde bergketens scoren 1p per stad in die bergen of in alle direct aangrenzende laaglanden en afgebouwde bergketens scoren 2p per stad in de buurt. In deze variante worden nl. geen grote steden gebouwd maar bevatten veel tegels een afbeelding van een kleine stad.
Als een zee niet is afgebouwd levert elke aangrenzende havenstad 1p op. Als een zee echter is afgebouwd levert elke landtegel van die zee en elke aangrenzende havenstad 1p op.
Opmerking: niet afgebouwde laaglanden, bergketens of zeeën kunnen later nog uitgebreid worden en eventueel afgebouwd worden. Hun waarde kan dus nog stijgen.
Ook anders is hoe met meerderheden wordt omgegaan. Door het plaatsen van landtegels kunnen gebieden waarop horigen van verschillende spelers staan, samensmelten. Dat heeft echter geen invloed op de puntentelling. In "Overzee" moet je geen meerderheid behalen om te kunnen scoren. Gewoon aanwezig zijn volstaat. Elke horige kan voor hetzelfde gebied scoren. Een speler die meerdere horigen in een gebeid bezit kan deze in verschillende beurten terugnemen en zo voor elk van hen punten scoren.
Het spel eindigt zodra de laatste landschapstegel geplaatst werd. De speelstukken die nog op het speelveld staan, worden gewaardeerd. Let op: alle gebieden die wel zijn afgebouwd, worden nu als niet afgebouwd beschouwd. De speler met de meeste punten wint.
Beoordeling
Overzee speelt zelfstandig maar kan niet gecombineerd worden met andere varianten en uitbreidingen. Je beschikt over minder horigen (4 i.p.v. 7) maar je kan deze wel steeds terugnemen. Je hebt geen meerderheidsposities nodig om te kunnen scoren.
Het spel verloopt anders en daar moet je je goed bewust van zijn. De meningen zijn verdeeld. De ene speler vindt dit mechanisme te stroef en te tactisch, de andere vindt dit dan juist wel leuk en vernieuwend.
Bron: Hongs
Aantal spelers 2-5 spelers
Speelduur 16' tot 45'
Leeftijdscategorie Vanaf 9 à 12j
Moeilijkheidsgraad moeilijker
Carcassonne: Overzee
9815-1.jpg
9815-2.jpg
9815-3.jpg
9815-4.jpg
9815-5.jpg