Queensland 2022

Uitgever:
Auteur:
Land van oorsprong:
Beschikbare talen:
Richtprijs:
€ 30
Bron:
Bouw je boerderij met suikerriet en graan succesvol uit, door tegels aan te leggen. Let er echter op dat je velden en vijvers niet overspoeld worden door de padden, want op het einde van het spel kunnen deze je velden vernielen.

Omschrijving

Bron: Spellenlab
Leg het kompas en een scoreblokje per speler op het vak ‘0/50’ voor de puntentelling. Geef aan elke speler 4 boerderijtegels in zijn eigen kleur en leg deze in een vierkant van 2x2 passend aan elkaar. Zorg voor voldoende ruimte rond deze 4 starttegels en leg ze in 1 van de 4 windrichtingen van het kompas. Leg het markttableau onder het kompas en leg hierop willekeurig 3 boerderijtegels. De overige liggen in 3 gedekte trekstapels in het midden van de tafel, samen met de roze padden. Elke speler voert opeenvolgend een aantal stappen uit. Hij neemt één van de 3 boerderijtegels op het markttableau en legt deze horizontaal of verticaal aan bij één van zijn boerderijtegels. Hij neemt het overeenkomstig aantal padden en plaatst deze op de net aangelegde tegel. Daarna schuiven alle padden van de boerderij 1 of 2 stappen op volgens de afgebeelde pijl(en). Staat er een blauwe pijl op, dan is dit mogelijks een groepsverplaatsing. Medespelers kunnen er dan voor kiezen om dezelfde actie ook uit te voeren met al hun padden. Padden in een vijver of padden aan de grens van de boerderij, kunnen niet worden verplaatst. In een voorlaatste stap wordt er eventueel al gescoord, want van zodra er 5 of meer padden in een vijver zitten, worden deze verwijderd. Bij precies 5 padden scoort men 5 punten, bij meer dan 5 padden, scoort men 3 punten. De padden worden terug bij de voorraad gelegd en de scoresteen wordt verplaatst over het kompas. Daarna wordt de marktplaats opnieuw aangevuld waarbij de linkertegel(s) worden doorgeschoven naar rechts (indien mogelijk) en een nieuwe tegel wordt toegevoegd op het vrijgekomen 1ste veld. Er wordt verder gespeeld tot het markttableau niet meer kan aangevuld worden.
De puntentelling gebeurt pas helemaal op het einde van het spel waarbij het totaal aantal padden wordt geteld, tegels met padden daarna worden verwijderd en dan punten worden toegekend aan de overgebleven volledige suikerriet- en graanvelden. Als laatste worden punten toegekend aan de boerderijkenmerken van de koeien, vogelverschrikkers en tractoren. Ook de overgebleven lege vijvers zijn punten waard. De speler met de meeste punten is de winnaar.

Het spel is vervaardigd uit degelijke materialen die goed kunnen opgeborgen worden in de doos. Enkel de scorevakjes op het kompas zijn wat aan de kleine kant, waardoor je soms scorestenen dient te stapelen. De spelregels zijn duidelijk uitgelegd en vlot aan te leren. Leuk is ook dat je competitief kunt werken door elk aan je eigen boerderij te bouwen. Dit vraagt wel wat inzicht om de juiste strategie uit te zetten. Werkplanning en respons-inhibitie worden hier sterk uitgedaagd, want te veel kikkers is niet goed, maar te weinig kikkers leveren ook geen punten op, graanvelden leveren minder punten op dan suikerrietvelden of hou je best rekening met de boerderijkenmerken om zo extra punten te verzamelen? Op het einde moet je er ook voor zorgen dat kikkers niet meer op cruciale boerderijvelden staan, waardoor alles nog kan wijzigen in de eindscore. Het mag dan wel een competitief spel zijn, toch heb je tijdens het spel weinig zicht op wat anderen doen of van plan zijn. Hierdoor is het moeilijk om anderen te dwarsbomen door bijvoorbeeld net die ene tegel weg te nemen van het marktplateau. Je speelt zeer individueel waardoor het voor sommige mensen misschien minder interactie uitlokt.
Er is ook een solitaire versie van het spel in 3 moeilijkheidsgraden met verschillende scenario’s. Deze bieden evenveel uitdaging als het spel met 2 of meerdere personen. Kortom, een mooie aanvulling om ook solitair aan de slag te gaan en te winnen van de padden.
Aantal spelers 1-4 spelers
Speelduur 16' tot 45'
Leeftijdscategorie Vanaf 9 à 12j
Moeilijkheidsgraad moeilijker
Queensland